» » Процес створення сайтів

Процес створення сайтів

Фото - Процес створення сайтів

Нове покоління користувачів Інтернет розглядає його як основу ведення бізнесу. Сьогодні сайти стають одним з головних видів комунікативних зв'язків і засобів передачі інформації. Метою створення сайту є формування іміджу, створення сайту для реклами. Створити сайт найбільш старим і самим традиційним видом - це створити web сайт. Крім того, створення сайтів для творчих проектів передбачає застосування флеш сайтів. Для компаній надають послуги з мобільного телефону оптимальним є створення Wap сайтів. У сучасному світі створення сайтів, насамперед, розглядається як інструмент бізнесу та переслідує такі цілі.

1. Аналіз майбутньої аудиторії сайту з метою виявлення цільових відвідувачів.

2. Розробка структури сайту для створення комфортної навігації по сайту.

3. Виявлення інформації та графіки для розміщення на сайті.

4. Створення дизайну сайту.

5. Верстка сайту.

6. Програмування сайту.

7. Розміщення сайту на хостингу.

8. Розкрутка і просування сайту.

1. створення сайтів для формування іміджу компанії і представницьких функцій. У сучасному світі бізнесу вже дано наявність власного сайту, компанії розглядається як показник її відкритості і стабільної роботи. Крім того, опис на сайті продукції та послуг компанії заощаджує час і фінанси на доставку партнерам і покупцям необхідної інформації.

2. створення сайтів для виконання рекламних функцій і збільшення продажів. Професійне створення сайтів допомагає формуванню бренду та проведення PR- акцій компанії. Вирішується також задача формування лояльної споживчої аудиторії. Крім того, створення сайтів передбачає і організацію ефективні продажів через інтернет, що дозволяють надавати товари в режимі on-line, вибирати зручну для покупця форму оплати і формування замовлення.

3. Однією з метою, для якої служить створення сайтів, є оптимізація сервісного обслуговування споживачів. Сайти в діяльності компаній використовуються для підтримки двостороннього зв'язку з клієнтами партнерами, поліпшення документообігу компанії. Цьому сприяє створення сайтів з розділами Frequently Asked Questions (FAQ)

4. створення сайтів для збору маркетингової інформації та моніторингу ринку шляхом проведення опитувань і анкетування важливий елемент ведення бізнесу

5. створення сайтів може служити меті вербування кадрів для компанії. Сайт це зручний і функціональний помічник менеджерів з персоналу, з його допомогою можна розміщувати інформацію про вакансії підприємства та отримувати резюме претендентів на відкриті вакансії.

6. створення сайтів з метою скорочення традиційних витрат. Наявність сайту у компанії дозволяє зменшувати використання інших засобів зв'язку і уникати витрат щодо їх забезпечення. Крім того створення сайтів і подальше їх просування є непоганим інструментом public relations, що не вимагає додаткових фінансових вкладень.

7. створення сайтів сприяє підвищенню конкурентоспроможності компанії, так як інтернет стирає просторові і тимчасові межі ведення бізнесу. Інструменти інтернету використовуються в кризових ситуаціях, коли є необхідність термінової реакції на зміну ринкової ситуації.

8. створення сайтів дає перевагу перед іншими засобами public relations, дозволяючи оновлювати інформацію в реальному часі. Публікація на сайтах прес-релізів та надання поточної інформації для покупців своєї продукції значно здешевлює цей процес.