» » 23 серпня 1939: Пакт Молотова-Ріббентропа

23 серпня 1939: Пакт Молотова-Ріббентропа

Фото - 23 серпня 1939: Пакт Молотова-Ріббентропа

Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом

Автори: Уряд СРСР і Уряд Німеччини

Керовані бажанням зміцнення справи миру між СРСР і Німеччиною та виходячи з основних положень договору про нейтралітет, укладеного між СРСР і Німеччиною в квітні 1926 року, прийшли до наступної угоди:

Стаття I

Обидві Договірні Сторони зобов'язуються утримуватися від усякого насильства, від усякої агресивної дії й усякого нападу у відношенні один одного як окремо, так і спільно з іншими державами.

Стаття II

У випадку, якщо одна з Договірних Сторін виявиться об'єктом військових дій з боку третьої держави, інша Договірна Сторона не буде підтримувати ні в якій формі цю державу.

Стаття III

Уряди обох Договірних Сторін залишаться в майбутньому в контакті один з одним для консультації, щоб інформувати один одного про питання, які зачіпають їх загальні інтереси.

Стаття IV

Жодна з Договірних Сторін не буде брати участь в якій-небудь угрупованню держав, яка прямо або побічно спрямована проти іншої сторони.

Стаття V

У разі виникнення спорів чи конфліктів між Договірними Сторонами з питань того чи іншого роду, обидві сторони будуть вирішувати ці суперечки або конфлікти виключно мирним шляхом у порядку дружнього обміну думками чи в потрібних випадках шляхом створення комісій з врегулювання конфлікту.

Стаття VI

Цей договір укладається строком на десять років з тим, що, оскільки одна з Договірних Сторін не денонсує його за рік до закінчення терміну, термін дії договору вважатиметься автоматично продовженим на наступні п'ять років.

Стаття VII

Цей договір підлягає ратифікації в якнайкоротший термін. Обмін ратифікаційними грамотами повинен відбутися в Берліні. Договір набуває чинності негайно після його підписання.

Складено у двох оригіналах, німецькою та російською мовами, у Москві, 23 серпня 1939 року.

Секретний додатковий протокол до договору про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом

При підписанні договору про ненапад між Німеччиною і Союзом Радянських Соціалістичних Республік нижчепідписані уповноважені обох сторін обговорили в суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Східній Європі. Це обговорення призвело до нижченаведеному результату:

1. У випадку територіально-політичної перебудови областей, які входять до складу Прибалтійських держав (Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва), північний кордон Литви одночасно є кордоном сфер інтересів Німеччини і СРСР. При цьому інтереси Литви по відношенню Віленської області визнаються обома сторонами.

2. У випадку територіально-політичної перебудови областей, які входять до складу Польської Держави, кордон сфер інтересів Німеччини і СРСР буде приблизно проходити по лінії рік Нарев, Вісли і Сяну.

Питання, чи є в обопільних інтересах бажаним збереження незалежної Польської Держави і якими будуть кордони цієї держави, може бути остаточно з'ясоване лише протягом подальшого політичного розвитку.

У всякому разі, обидва Уряди будуть вирішувати це питання в порядку дружньої обопільної згоди.

3. Стосовно південного сходу Європи з радянського боку підкреслюється інтерес СРСР до Бессарабії. З німецької сторони заявляється про її повну політичну незацікавленість у цих областях.

4. Цей протокол буде зберігатися обома сторонами в суворій таємниці.

Москва, 23 серпня 1939