» » Раннє навчання іноземної мови

Раннє навчання іноземної мови

Фото - Раннє навчання іноземної мови

Часто у батьків виникає питання: «Чи варто навчати дитину англійської мови, і, якщо варто, то коли і з чого почати?». Існує думка, що ранній початок вивчення мови, є непотрібним аспектом у розвитку дитини і ускладнює зміст дошкільної освіти. Однак, досвід вітчизняних і зарубіжних досліджень у даній сфері доводить, що вивчення іноземної мови, у разі правильної організації занять, розвиває дітей, піднімає їх освітній і культурний рівень.

Відомо, що молодший вік є найбільш сприятливим для засвоєння іноземної мови. Саме в цей період в учнів закладається фундамент мовних і мовленнєвих здібностей, необхідних для подальшого вивчення іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування, що є основною метою навчання ІМ у школі. Навчання в дитячому садку - перший щабель у реалізації основної мети навчального предмета «Іноземна мова», тут закладаються основи комунікативної компетенції.

При навчанні дітей дошкільного віку не можна застосовувати традиційний метод вивчення іноземної мови. Це може викликати негативне ставлення до навчання, в цілому. Тому, ігрова форма найбільш краща. Хоча вона обов'язково повинна доповнюватися знайомством з новими словами, прослуховуванням аудіоматеріалів, переглядом відеоуроків, і читанням книжок на мові, що вивчається.

Починаючи займатися іноземною мовою, дитина відчуває величезне бажання заговорити з перших хвилин другою мовою. З метою збереження цієї сильної мотивації до вивчення мови необхідно наблизити перспективу «говоріння» і підтримати його первісне прагнення негайно вступити в процес комунікації.

Мій особистий досвід показує, що в цьому віці спрацьовує зразок мови, якому дитина наслідує, імітуючи виголошену дорослим фразу іноземною мовою. Ця особлива здатність до запам'ятовування слів проявляється не в будь-яких умовах, а тільки в умовах, спеціально створених для вивчення мови. І якщо перші іноземні слова запам'ятовуються тільки тому, що вони нові, то для запам'ятовування наступних слів потрібно придумувати і знаходити особливий механізм, що забезпечує їх запам'ятовування.

Саме римування полегшить процес заучування первісного блоку необхідних для спілкування фраз і складною для запам'ятовування лексики.

Розучування рифмовок відповідає віковим і психологічним особливостям дітей. Римування засвоюється дітьми найбільш швидко і легко, володіє такими ознаками, як стислість, ритмічність, звукова повторюваність.

Читання рифмовок приносить їм задоволення. А те, що пережито емоційно позитивно, надовго залишається в пам'яті маленької людини, залишаючи слід у його усвідомленні. Лексико-граматичні структури легко аналізуються в усному мовленні завдяки римі вірші. Дошкільний період - це період, коли дитині цікава звукова сторона слова. Читаючи римування, дитина вслухається в звуки мови, помічає їх повтори, оцінює їх співзвуччя. У римуванню слово набуває особливого характеру, звучить виразніше, самостійніше, привертає до себе увагу. Дитина приносить його з більшою виразністю, ніж у промові іншого типу.

Раннє навчання іноземної мови позитивно впливає на розвиток комунікативних і пізнавальних здібностей дитини, дозволяє розширити його кругозір. Дитина дізнається, що світ різноманітний, і в ньому багато цікавого і дивовижного!

Безперечним також є його позитивний вплив на розвиток психічних функцій дитини: його пам'яті, уваги, мислення, уяви, а також розвиток загальних мовленнєвих здібностей. І все це в грі! А мета педагога в даній ситуації зробити процес більш прийнятним для дітей.