» » Що таке страхування продовженої гарантії?

Що таке страхування продовженої гарантії?

Фото - Що таке страхування продовженої гарантії?

Зростання добробуту людей закономірно збільшує попит на товари народного споживання, в тому числі і тривалого користування. Попит природним чином породжує пропозицію, а пропозиція, в свою чергу, конкуренцію. Загострення конкурентної боротьби змушує виробників і продавців шукати шляхи отримання ринкової переваги.

Одним з варіантів, що допомагають досягненню бажаного результату, може стати добровільне страхування цивільної відповідальності виробника (продавця) за якість товару в післягарантійний період. Тобто - страхування продовженої гарантії.

Страхування подовженої гарантії має певну специфіку, знати яку необхідно, щоб мати можливість грамотно і в повному обсязі використовувати даний вид страхування.

Договір страхування укладається при дотриманні наступних умов:

- Виробник товару має відповідний дозвіл на виробництво;

- Товар має виробничу марку і зареєстрований у встановленому порядку товарний знак;

- Товар повністю відповідає вимогам стандартів, систем управління якістю, відповідно до яких він проізводітся;

- Продавець має право на продаж товару;

- Є мережа ремонтних організацій для ремонту та технічного обслуговування товарів, цивільна відповідальність виробника (продавця) за товари, якість яких в післягарантійний період приймається на страхованіе;

- До продажу споживачеві товар не був у вживанні і в ньому не усувалися недоліки.

Страховим випадком є заподіяння майнової шкоди споживачеві, викликане неналежним якістю виготовленого (реалізованого) товару, виявлене при зверненні споживача в період дії страхування у вказану в договорі страхування ремонтну організацію за ремонтом цього товару, або до особи, чия відповідальність застрахована, за відшкодуванням витрат на ремонт .

При цьому може бути застрахована цивільна відповідальність виробника (продавця) товару за якість як одиниці товару в цілому, так і за якість окремих частин товару та / або за конкретні недоліки продукції. В останньому випадку звернення споживача у зв'язку з неналежною якістю інших частин товару та / або у зв'язку з виявленням недоліків товару, не зазначених у договорі страхування, не розглядається як страховий випадок.

За договором страхування може бути застрахована цивільна відповідальність виробника (продавця) за якість одиниці товару або партії товару, що вказується в договорі страхування.

Договір страхування укладається не пізніше закінчення гарантійного терміну на товар (складові частини товару) на певний строк. Термін дії страхування встановлюється за згодою сторін від одного року до трьох років включно у відношенні товару (частин товару), на який гарантійний термін встановлений як календарний термін. Якщо ж гарантійний термін на товар (частини товару) встановлений як напрацювання на відмову, то дія страхування встановлюється до досягнення узгодженого розміру додаткової напрацювання.

Закінчення строку дії страхування не повинно перевищувати встановленого терміну служби товару, а за відсутності такого - десяти років з моменту виготовлення товару. Дія страхування починається з дня, наступного за днем закінчення гарантійного терміну на товар (складові частини товару) і триває протягом календарного терміну, зазначеного в договорі страхування як термін дії страхування. Якщо ж гарантійний термін встановлений у напрацюванні на відмову - з моменту досягнення розміру цієї напрацювання і триває до досягнення розміру додаткової напрацювання, зазначеної в договорі страхування.

Виплата страхового відшкодування проводиться безпосередньо споживачеві або ремонтної організації, зазначеної в договорі страхування і здійснює ремонт товару.

Для підприємств-експортерів дуже важливий той факт, що договори страхування продовженої гарантії діють всюди, в тому числі і на території інших держав.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!