» » Що гарантовано працівникові при скороченні?

Що гарантовано працівникові при скороченні?

У зв'язку з вибухнула кризою питання про те, як себе захистити в разі масового скорочення чисельності або штату працівників організації, вельми актуальне. Багато хто боїться опинитися на вулиці, не маючи гроша за душею.

Трудовий кодекс передбачає відповідні гарантії і компенсації таким працівникам. Але не всі організації, на жаль, діють згідно з буквою закону. Тому варто озброїтися відповідними знаннями, щоб бути готовим відстоювати свої права: спочатку в бесіді з роботодавцем, а потім, якщо знадобиться, то і через суд.

Якщо сталася така неприємність, і ви потрапили під скорочення, то необхідно пам'ятати наступне.

Про майбутнє скорочення (читай - звільнення) організація зобов'язана попередити працівника персонально і під розпис не менше ніж за два місяці до звільнення. Тобто організація повинна попередити працівника про це особисто і в письмовій формі. Варто відзначити, що дотримання термінів попередження про майбутнє скорочення є досить істотною підставою в установленому порядку звільнення.

У тому випадку якщо працівник побажає розірвати трудовий договір з роботодавцем до закінчення двомісячного терміну, то він повинен висловити свою волю письмово. Але при цьому варто пам'ятати, що розірвання трудового договору в цьому випадку залежить від розсуду роботодавця. Письмову згоду працівника на розірвання трудового договору без відпрацювання встановленого чинним законодавством двомісячного терміну може бути виражене за допомогою ознайомлення під розписку з відповідним наказом роботодавця або окремого письмового документа (заяви працівника), в якому він висловлює свою згоду на звільнення без відпрацювання зазначеного терміну. При цьому роботодавець зобов'язується виплатити йому додаткову компенсацію у розмірі середнього заробітку за весь час, обчисленого пропорційно часу, що залишився до закінчення строку попередження про звільнення.

Додатково варто звернути увагу, що звернення роботодавця з пропозицією припинити трудові відносини у зв'язку зі скороченням має бути спрямоване працівникові саме після попередження про звільнення, а не до такого попередження.

Оскільки ініціатива в припиненні трудових відносин належить роботодавцю, отже, він і визначає дату припинення трудового договору, але за умови дотримання мінімального терміну, встановленого законодавством. Тобто нормами Трудового кодексу встановлено лише мінімальний термін повідомлення (два місяці), отже, працівник може бути попереджений і за більший термін, наприклад, за три місяці і більше.

Додаткова компенсація виплачується працівникові в день звільнення одночасно з виплатою вихідної допомоги.

При прийнятті рішення про скорочення чисельності або штату працівників організації та можливе розірвання трудових договорів з працівниками роботодавець зобов'язаний у письмовій формі повідомити про це органи служби зайнятості не пізніше, ніж за 2 місяці до початку проведення відповідних заходів. Початок проведення відповідних заходів визначається наказом або розпорядженням роботодавця шляхом зазначення конкретної дати їх здійснення. Так, якщо 1 червня роботодавець видав наказ про скорочення працівників з 1 вересня, то повідомлення органу служби зайнятості роботодавець зобов'язаний направити не пізніше 1 липня, тобто не пізніше 2 місяців.

Таким чином, при звільненні за розглянутій підставі, працівник має право перевірити, чи дотримано дана процедура чи ні. У разі якщо роботодавець порушив встановлений законодавством порядок, то звільнення може бути визнано незаконним і працівник буде поновлений на попередній посаді. При цьому роботодавець буде зобов'язаний виплатити середній заробіток за весь час вимушеного прогулу або різницю в заробітку за весь час виконання нижчеоплачуваної роботи.

Не дарма кажуть: попереджений - значить озброєний. Знаючи свої права, їх простіше відстоювати. Якщо, не дай Бог, когось із вас торкнеться скорочення, пам'ятайте, що перш ніж щось підписувати, уважно вивчіть всі документи. Також пам'ятайте, що ви маєте право запросити всі документи, стосуються порядку проведення скорочення на підприємстві. І в разі не дотримання встановленої процедури ви можете на законних підставах оскаржувати своє скорочення.