» » Як молодій сім'ї отримати гроші на квартиру?

Як молодій сім'ї отримати гроші на квартиру?

Фото - Як молодій сім'ї отримати гроші на квартиру?

У нас в Росії існують "Правила" встановлюють порядок надання молодим сім'ям соціальних виплат на придбання житла або будівництво індивідуального житлового будинку, які можуть направлятися в тому числі на сплату початкового внеску при отриманні іпотечного житлового кредиту або позики на придбання житла або будівництво індивідуального житлового будинку, а також на погашення основної суми боргу та сплату відсотків за цими іпотечними житловими кредитами або позиками, за винятком інших відсотків, штрафів, комісій та пенею за прострочення виконання зобов'язань за цими кредитами або позиками

Право молодої сім'ї - учасниці підпрограми на отримання соціальної виплати засвідчується іменним документом - свідоцтвом, яке не є цінним папером.

Видача свідоцтва здійснюється органом місцевого самоврядування, на підставі рішення якого молода сім'я включена в список учасників підпрограми.

Строк дії свідоцтва становить не більше 9 місяців з дати видачі, зазначеної у свідоцтві.

Учасницею підпрограми може бути молода сім'я, в тому числі неповна молода сім'я, що складається з 1 молодого батька й 1 і більше дітей, відповідна таким умовам:

а) вік кожного з подружжя або 1 батька в неповній сім'ї на день прийняття органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації рішення про включення молодої сім'ї - учасниці підпрограми в список претендентів на отримання соціальної виплати в планованому році не перевищує 35 років;

б) визнання сім'ї потребує поліпшення житлових умов відповідно до Правілам;

в) наявність у сім'ї доходів або інших коштів, достатніх для оплати розрахункової (середньої) вартості житла в частині, що перевищує розмір наданої соціальної виплати.

Стосовно до «Правил» під потребують поліпшення житлових умов розуміються молоді сім'ї, поставлені на облік як потребують поліпшення житлових умов до 1 березня 2005 року, а також молоді сім'ї, визнані органами місцевого самоврядування за місцем їх постійного проживання потребують поліпшення житлових умов після 1 березня 2005 з тих самих підстав, які встановлені статтею 51 Житлового кодексу Російської Федерації для визнання громадян потребуючими житлових приміщеннях, що надаються за договорами соціального найму.

Порядок і умови визнання молодої сім'ї має достатні доходи або інші кошти для оплати розрахункової (середньої) вартості житла в частині, що перевищує розмір наданої соціальної виплати, встановлюються органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.

Право на поліпшення житлових умов з використанням соціальної виплати або іншої форми державної підтримки за рахунок коштів федерального бюджету надається молодій сім'ї тільки один раз.

Соціальна виплата надається в розмірі не менше:

35 відсотків розрахункової (середньої) вартості житла, яка визначається відповідно до цих Правил, - для молодих сімей, які не мають дітей;

40 відсотків розрахункової (середньої) вартості житла, яка визначається відповідно до цих Правил, - для молодих сімей, які мають 1 дитину і більше, а також для неповних молодих сімей, що складаються з 1 молодого батька й 1 дитини і більше.

Розрахунок розміру соціальної виплати проводиться виходячи з розміру загальної площі житлового приміщення, встановленого для сімей різної чисельності, кількості членів молодої сім'ї - учасниці підпрограми і нормативу вартості 1 кв. м загальної площі житла по муніципального утворення, в якому молода сім'я включена в список учасників підпрограми. Норматив вартості 1 кв. м загальної площі житла по муніципальному освіті для розрахунку розміру соціальної виплати встановлюється органом місцевого самоврядування, але не вище середньої ринкової вартості 1 кв. м загальної площі житла за суб'єктами Російської Федерації, яка визначається уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

Розмір загальної площі житлового приміщення, з урахуванням якої визначається розмір соціальної виплати, становить:

для сім'ї чисельністю 2 особи (молоде подружжя або 1 молодий батько і дитина) - 42 кв. м;

для сім'ї чисельністю 3 і більше осіб, що включає крім молодого подружжя 1 і більше дітей (або сім'ї, що складається з 1 молодого батька і 2 і більше дітей) - по 18 кв. м на 1 людину.

Розрахункова (середня) вартість житла, використовувана при розрахунку розміру соціальної виплати, визначається за формулою:

СТЖ = Н x РЖ,

де:

СТЖ - розрахункова (середня) вартість житла, використовувана при розрахунку розміру соціальної виплати;

Н - норматив вартості 1 кв. м загальної площі житла по муніципального утворення, який визначається відповідно до вимог, встановлених у пункті 10 цих правил;

РЖ - розмір загальної площі житлового приміщення, який визначається відповідно до Правил.

Розмір соціальної виплати розраховується на дату видачі свідоцтва, вказується в свідоцтві і залишається незмінним протягом всього терміну його дії.

Молодій родині - учасниці підпрограми при народженні (усиновленні) 1 дитини надається додаткова соціальна виплата за рахунок коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації і (або) місцевого бюджету в розмірі не менше 5 відсотків розрахункової (середньої) вартості житла, обчисленої відповідно до Правил, для погашення частини витрат, пов'язаних з придбанням житлового приміщення (створенням об'єкта індивідуального житлового будівництва), в порядку, що визначається відповідно органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації і (або) органом місцевого самоврядування.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!