» » Що робити Путіну після відставки?

Що робити Путіну після відставки?

Фото - Що робити Путіну після відставки?

На жаль, час діяльності нашого Президента добігає кінця, і він вже замислюється про свою подальшу життя і діяльності. Істотним, помітним для всіх результатом його роботи є повернення нашій країні статусу великої держави, поваги до неї в усьому світі. Однак всередині країни все йде не так райдужно: приблизно 90% населення Росії балансує на рівні бідності. Звичайно, за останній рік їм зроблені деякі спроби поліпшити становище основної частини населення країни. Я маю на увазі «національні проекти». Але, як завжди, наше чиновництво в їх реалізації веде справу так, що «на виході» залишається істотно менша частина грошового потоку, решта розсмоктується в системі управління. Так що за Президентом до моменту його відставки залишиться великий борг народу Росії. У цій статті я хочу дати пораду В.В. Путіну, як повернути цей борг.

Аналіз партійно-класового складу органів законодавчої та виконай-котельної влади Росії показує, що вони представляють не більше 10% громадян країни. Інтереси трудящих, їхніх дітей і людей похилого віку не захищає жодна партія чи група з числа представлених в цих органах. Саме тому всі реформи і перетворення, незважаючи на очевидні зусилля Президента, проводяться не в інтересах більшості громадян, а зовсім навпаки.

Переконаний, що Росії необхідна нова сила, здатна врівноважити полі-тичні вплив чиновництва і промислово-фінансових кіл. Така сила пропонується у вигляді «Партії єдності трудящих Росії». І очолити таку партію, що спирається на 90% населення країни, може тільки .В.В. Путін - єдиний в Росії людина, що представляє у владних структурах інте-реси всього народу. На мою думку, створення такої партії і керівництво нею могло б стати гідним продовженням його успішної політичної діяльності.

Мета партії: підвищення добробуту трудящих, їхніх дітей і старі-ков, досягнення гідного рівня життя всіх громадян Росії.

Основні завдання партії:

- Захист інтересів трудящих та членів їх сімей на всіх рівнях дер-жавної влади та управління України.

- Боротьба за підвищення рівня життя трудящих і всього народу Росії в органах законодавчої та виконавчої влади.

- Послідовне відстоювання законних прав і свобод трудящих і все-го народу відповідно до Конституції Російської Федерації.

- Забезпечення представництва трудящих в органах законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів.

- Відстоювання принципів представницької демократії при обранні ор-ганів законодавчої влади, глав виконавчої влади та органів самовря-лення.

- Боротьба за створення політичних та економічних умов забезпечення максимальної зайнятості трудящих і незаможних верств населення (пільгові умови організації та роботи виробничих кооперативів трудящих, ма-лого і середнього бізнесу, дотування трудової самодіяльності трудящих і т.д.).

- Боротьба за збереження і матеріальне забезпечення заходів соціального під-тримки трудящих, членів їх сімей та малозабезпечених громадян з боку держави: безкоштовної середньої та вищої освіти-безкоштовної медицин-ської допомоги- соціальних допомог та пільгових безкоштовного соціального житла ма-лообеспеченним сім'ям та громадянам- пільг трудовим пенсіонерам та ветеранам праці-і т.д.

Девіз партії:

«Підвищення добробуту трудящих та членів їх сімей, всього на-роду - головна умова зростання багатства і могутності країни».