» » Що таке «робочий час»?

Що таке «робочий час»?

Фото - Що таке «робочий час»?

Не секрет, що багато роботодавців часто порушують чинне трудове законодавство. І, напевно, найпоширеніше порушення - коли роботодавець змушує працівника трудитися поза межами нормальної тривалості робочого часу.

На жаль, такий стан речей склався на багатьох підприємствах. Працівник боїться звільнення. Працівник не знає своїх прав.

Так що ж включає в себе поняття «робочий час», які його види та правові обмеження?

Перш за все, праця - це не миттєва діяльність, він завжди має свою тривалість в часі, який і вважається робочим, оскільки затрачається на працю, роботу.

До кінця XIX століття законодавство в Росії неможливо регулювала обмеження робочого часу. У Росії вперше в 1897 р закон, прийнятий під тиском страйків робітників, обмежив робочий час до 11,5 годин, а для жінок і дітей - до 10 годин.

В даний час Конституція, закріплюючи право на відпочинок, передбачає, що працівникові гарантується встановлена законом тривалість робочого часу. Трудовий кодекс встановлює тривалість робочого часу 40 годин на тиждень, що при п'ятиденному робочому тижні означає 8 годин на день. Це вважається нормальним робочим часом.

Робочим часом є час, протягом якого працівник повинен виконувати свої трудові обов'язки, а також деякі інші періоди, наприклад внутрізмінні перерви, які трудове законодавство також відносить до робочого часу.

Робочий час розрізняється по тривалості: нормальний, скорочений, неповний.

Нормальним робочим часом є 40-годинний робочий тиждень. Абсолютна більшість працівників у нас трудяться в режимі нормального робочого часу.

Скороченим робочим часом називається встановлена законом тривалість робочого часу менш нормальною. Воно оплачується як повне нормальний робочий час. Скорочений робочий час встановлено для певних категорій працівників: неповнолітніх, інвалідів, вчителів, лікарів, учнів і т.п.

Режим неповного робочого часу може бути встановлений за згодою працівника з роботодавцем у вигляді неповного робочого дня або неповного робочого тижня, або поєднання того й іншого, але з обов'язковою оплатою пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Неповний робочий час може встановлюватися будь-якому працівнику. Але роботодавець зобов'язаний встановити неповний робочий час на прохання наступних працівників: вагітної жінки, жінки з дитиною до 14 років (дитиною-інвалідом до 16 років), особи, що здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, а також інваліда I і II групи.

Трудовим законодавством передбачено і таке поняття, як ненормований робочий день. Це особливий режим роботи, відповідно до якого окремі працівники можуть за розпорядженням роботодавця при необхідності епізодично залучатися до виконання своїх трудових функцій за межами нормальної тривалості робочого часу. Перелік таких працівників встановлюється колективним договором, угодою або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Закон обмежує і робочу зміну для деяких категорій працівників. Вона не повинна бути вище:

- для підлітків до 16 років - 5 годин, а від 16 до 18 років - 7 годин, тобто допускається не більше ніж на годину збільшувати в зміну встановлену тривалість їх робочого дня, а для учнів, які працюють у вільний від навчання час - 2,5 і 3,5 години відповідно їх возрасту;

- для інвалідів тривалість зміни встановлюється відповідно до їх медичним висновком (рекомендаціями) ;

- на шкідливих і небезпечних умовах праці максимальна робоча зміна - 8 годин при 36 годинному робочому тижні і 6 годин при 30 і менш годинний тижні;

- при вахтовому методі роботи зміна може тривати до 12 годин.

Можливо, знання цих правил допоможе вам відстояти свої трудові права.