» » Що таке ОМС?

Що таке ОМС?

Фото - Що таке ОМС?

Що таке ОМС?

ОМС - це не тільки знеособлені металеві рахунки, що відкриваються громадянами для збереження і примноження своїх накопичень, а й, безсумнівно, більш важливе і значне для кожного - обов'язкове медичне страхування.

Обов'язкове медичне страхування в нинішньому житті - невід'ємна умова збереження здоров'я і лікування кожного громадянина: дитини і дорослого. Практично у кожного з громадян РФ, працюючих і непрацюючих, наявний страховий поліс ОМС, виданої який або страховою медичною організацією.

В даний час в РФ працюють більше 100 страхових медичних організацій *, у тому числі в Москві входять до їх першу десятку (top-10): МАКС-М, РОСНО-МС, «совітів» («Солідарність для життя»), «Спаські ворота-М »і« Уралсиб ». Також у нашому місті працюють страхові медичні організації: «РЕСО-Мед», «Медстрах» і «Ікар». При цьому вони мають філіальну мережу в інших регіонах Росії.

ОМС тим більше важливо зараз, в умовах фінансово-економічної кризи, коли, як в іншому і раніше, далеко не кожен громадянин, не кожна сім'я могли собі дозволити укласти договір добровільного медичного страхування, виклавши для цього значну суму грошових коштів, розмір якої залежить від обраної програми ДМС. Та й страхові медичні організації з великим небажанням до останнього часу погоджувалися укладати індивідуальні договори ДМС, орієнтуючись на корпоративних клієнтів.

Обов'язкове медичне страхування в нашій країні було введено в 1993 році як форма соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я з метою збереження гарантій безкоштовної та якісної медичної помо¬щі громадянам. ОМС - складова частина державного соціального страхування і забезпечує всім громадянам Російської Федерації рівні можливості в отриманні медичної і лікарської допомоги, що надається за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування в обсязі і на умовах, відповідних програмам обов'язкового медичного страхування.

В даний час діють державна і територіальні програми.

Постановою Уряду РФ від 05.12.2008 р № 913 затверджено Програму державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2009 рік. **

Дана Програма визначає види, нормативи обсягу медичної допомоги, нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги, подушним нормативи фінансово¬го забезпечення, порядок і структуру формування тарифів на медичну допомогу, а також передбачає умови надання, критерії якості та доступності медичної допомоги, предо¬ ставлять громадянам Російської Федерації (далі - Громадяни) на території Російської Федерації безкоштовно.

Органи державної влади суб'єктів Російської Феде¬раціі відповідно до Програми розробляють і затверджують територіальні програми державних гарантій надання громадянам безкоштовної медичної допомоги на 2009 рік (далі - Територіальні програми), що включають в себе терріторіаль¬ние програми обов'язкового медичного страхування.

Територіальна програма включає в себе:

--перечень захворювань і видів медичної допомоги, пре¬доставляемой громадянам безкоштовно за рахунок консолідіро¬ванного бюджету суб'єкта Російської Федерації і коштів територіального фонду обов'язкового медичного стра¬хованія;

--условія надання медичної допомоги, в тому числі терміни очікування медичної допомоги, що надається в плано¬вом порядку;

--порядок реалізації права позачергового надання меді¬цінской допомоги окремим категоріям громадян у учреж¬деніях охорони здоров'я суб'єкта Російської Федерації і муніципальних утворень;

--перечні життєво необхідних і найважливіших лекарствен¬них засобів і виробів медичного призначення, необході¬мих для надання швидкої, невідкладної та стаціонарної меді¬цінской допомоги;

--перечень лікарських засобів, що відпускаються населенню відповідно до переліку груп населення та категорій забо¬леваній, при амбулаторному лікуванні яких лікарські засоби і вироби медичного призначення відпускаються за рецептами лікарів безкоштовно, а також відповідно до пере¬чнем груп населення, при амбулаторному лікуванні яких лікарські засоби відпускаються за рецептами лікарів з 50-відсотковою знижкою з вільних цін;

--перечень медичних організацій, що беруть участь в реаліза¬ціі територіальної програми державних гарантій;

--государственное (муніципальне) завдання медичним уч¬режденіям та іншим медичним організаціям, участвую¬щім в реалізації територіальної програми.

Умови надання медичної допомоги в рамках терріторі¬альной програми встановлюються нормативними правовими актами органу державної влади суб'єкта Російської Феде¬раціі відповідно до законодавства Російської Федерації та Програмою.

Таким чином, мета медичного страхування - гарантувати громадянам при виникненні страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансувати профілактичні заходи.

Правові, економічні та організаційні основи медичного страхування населення в Російській Федерації визначені Законом «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації». Але це предмет окремої розмови.

Примітка:

* Агентство страхових новин (АСН) за даними ФССН 10.02.2009 р

** Постанова Уряду РФ від 05.12.2008 р № 913 «Про програму державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2009 рік»


Увага, тільки СЬОГОДНІ!