» » Як і куди можна оскаржити рішення суду? Частина друга.

Як і куди можна оскаржити рішення суду? Частина друга.

Фото - Як і куди можна оскаржити рішення суду? Частина друга.

В першій частині цієї статті ми розмовляли про те, як і куди оскаржити рішення судів, які не набрали законної сили. Тепер хотілося б розглянути випадки оскарження рішень, вже вступили в законну силу. Законом передбачено два таких випадки: оскарження рішення в порядку нагляду та оскарження рішення за нововиявленими обставинами.

Говорячи про оскарження судового рішення в наглядовому порядку, слід звернути увагу на те, що з 2008 року порядок подачі наглядових скарг зазнав істотних змін. Так, якщо раніше скарга могла бути подана протягом року з дня набрання рішенням суду законної сили, то тепер цей термін дорівнює шести місяців. Крім того, раніше для оскарження рішення в наглядовому порядку не було потрібно оскарження його в касаційній інстанції, то тепер таке рішення обов'язково.

Наглядова скарга, на відміну від апеляційної та касаційної скарг, подається безпосередньо до суду наглядової інстанції, а саме:

1) на касаційні ухвали верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округов- на апеляційні рішення і ухвали районних судів- на які вступили в законну силу судові накази, рішення і ухвали районних судів і світових суддів - відповідно до президії верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу;

2) на касаційні ухвали окружних (флотських) військових судів- на які вступили в законну силу рішення і визначення гарнізонних військових судів - до президії окружного (флотського) військового суду;

3) на постанови президій верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округов- на касаційні ухвали верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів, а також на які вступили в законну силу рішення і ухвали районних судів, прийняті ними по першій інстанції, якщо зазначені рішення і визначення були оскаржені до президії відповідно верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, - в Судову колегію у цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації;

4) на постанови президій окружних (флотських) військових судів- на касаційні ухвали окружних (флотських) військових судів, а також на які вступили в законну силу рішення і визначення гарнізонних військових судів, якщо зазначені судові постанови були оскаржені до президії окружного (флотського) військового суду , - до Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації;

5) на які вступили в законну силу рішення і ухвали верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів, прийняті ними по першій інстанції, якщо зазначені рішення і визначення були предметом касаційного розгляду у Верховному Суді РФ-на які вступили в законну силу рішення і визначення окружних (флотських) військових судів, якщо зазначені рішення і визначення були предметом касаційного розгляду у Верховному суді РФ-на які вступили в законну силу рішення і ухвали Верховного суду РФ, прийняті ним по першій інстанції, на визначення касаційної колегії Верховного суду РФ-на визначення Судової колегії в цивільних справах Верховного суду РФ, винесені нею в касаційному порядку отримання на визначення Військової колегії Верховного суду РФ, винесені нею в касаційному порядку - до Президії Верховного Суду Російської Федерації. (Ст. 377 Цивільного процесуального кодексу РФ в ред. Федерального закону «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу РФ» від 04.12.2007 року № 330-ФЗ.)

У наглядової скарзі має бути зазначено найменування суду, до якого вона адресується, особа, яка подає скаргу, її адресу, а також процесуальне становище (наприклад, позивач або відповідач), найменування інших осіб, які беруть участь у справі, та їх адреси, вказівка на суди, які вже розглядали цю справу, і на утримання прийнятих ними рішень, вказівка на рішення, ухвали суду, які оскаржуються (наприклад, рішення суду першої інстанції нас влаштувало, наш же опонент подав касаційну скаргу, з рішенням по якій ми не згодні, це нам і слід викласти окремо в наглядовій скарзі), вказівка на те, в чому полягає допущене судами істотне порушення закону, прохання особи, яка подає скаргу (скасувати рішення суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції повністю або частково і направити справу на новий розгляд або припинити провадження у справі ). До наглядової скарзі мають бути додані копії всіх судових постанов, прийнятих у даній справі. Дані копії мають бути завірені судами, які взяли ту чи іншу постанову (рішення чи ухвалу). Держмито при подачі наглядової скарги не сплачується.

Однак, як і апеляційна, і касаційна, наглядова скарга подається з копіями, відповідними кількістю беруть участь у справі.

Крім того, рішення і ухвали суду, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами. Такий перегляд допускається в наступних випадках:

1) стали відомі істотні для справи обставини, які раніше не були і не могли бути відомі заявнику;

2) були завідомо неправдиві показання свідка, чи висновку експерта, або завідомо неправильний переклад, фальсифікація документів, і ці помилкові відомості спричинили за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення, однак хибність таких відомостей має бути встановлена вироком суду;

3) при розгляді даної справи було скоєно злочин сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, їх представників, а також суддів. Наявність такого злочину так само має бути встановлено вироком суду;

4) відбулося скасування рішення, вироку або ухвали суду або постанови державного органу або органу місцевого самоврядування, які свого часу служили підставою для прийняття рішення суду.

Набрали законної сили рішення суду переглядаються за нововиявленими обставинами тим же судом, який ухвалив дане рішення.

Заява про перегляд справи за нововиявленими обставинами може бути подано протягом трьох місяців з дня встановлення даних обставин. У Цивільному процесуальному кодексі РФ немає вказівки на те, що саме повинно містити в собі дану заяву і які документи до нього можуть додаватися. Однак, аналізуючи інші норми ЦПК, можна зробити висновок про те, що необхідно вказати найменування суду, до якого подається заява, найменування заявника та осіб, що беруть участь у справі, із зазначенням їх адрес, також має бути вказівка на попереднє рішення суду і на нововиявлені обставини, до заяви мають бути додані документи, що підтверджують дані обставини (наприклад, вступив у законну силу вирок суду). Копії заяви та додатків до нього повинні відповідати кількості осіб, які беруть участь у справі. ]